Novinky po expirácii

Otvárací workshop a EAST-NMR regional meeting

Centra pre štúdium štruktúry, dynamiky a interakcií biomolekúl

Oficiálne otvorenie NMR laboratória Centra pre štúdium štruktúry, dynamiky a interakcií biomolekúl, ktoré je súčasťou Národného centra NMR, sa uskutoční 15. decembra 2009 o 10,00 na Chemickom ústave SAV v Bratislave. Infraštruktúra NMR laboratória bola obnovená v rámci plnenia úlohy štátneho programu rozvoja infraštruktúry č. 2003SP200280203. Užívateľom budú k dispozícii dva Varian VNMRS spektrometre: 400 MHz na rutinné merania a 600 MHz na špeciálne typy experimentov. EAST-NMR regional meeting poriadaného v rámci projektu 7RP EAST-NMR začne o 14,00 15. decembra 2009 s nasledovným programom (v anglickom jazyku).

Prednášky Národného centra NMR

Európsky sociálny fond - projekt Meditech

Pracovisko NMR spektroskopie na FCHPT STU v Bratislave je partnerom organizátorov projektu Meditech, na ktorom sa zúčastní sériou prednášok na tému "NMR v medicíne". Súčasťou budú prednášky o MRI - magnetic resonance imaging, o NMR spektroskopii a o jej aplikáciách pri meraní štruktúry a vlastností biologických systémov. Prednášky budú určené študentom, doktorandom a zamestnancom a uskutočnia sa v priebehu roku 2007.

Škola NMR spektroskopie

5.-9. februára 2007 sa uskutoční kurz NMR spektroskopie pre potenciálnych užívateľov
v Národnom centre NMR na FCHPT STU v Bratislave