Kontakt Budova Chemického Ústavu SAV

Adresa

NMR Laboratórium
Oddelenie analytiky
Chemický ústav SAV

Dúbravská cesta 9
845 38 Bratislava
Slovakia


Telefón

+421-2-59410245
+421-2-59410256
+421-2-59410257
+421-2-59410290

Fax

+421-2-59410222

E-mail

chemmatu@savba.sk
chemilos@savba.sk

Web

www.nmr.chem.sk