Výskum

Výskum možno rozdeliť do piatich hlavných oblastí:

protein-saccharide complex
  1. Štruktúra sacharidov, ich derivátov a polysacharidov v roztoku
  2. Dynamické vlastnosti sacharidov
  3. Medzimolekulové interakcie
    • interakcie proteín-sacharid
    • komplexy sacharidov s prechodnými kovmi
  4. Vzťahy medzi štruktúrou sacharidov a NMR parametrami
  5. Štúdium metabolizmu baktérií pomocou izotopicky značených substrátov

Metodológia:


Medzinárodná spolupráca:

Taliansko:

G.Ronzoni Institute for Chemical and Biochemical Research, Milano Politechnico di Milano, Milano
Illycaffe s.p.a., Trieste

Francúzsko:

University B. Pascal, SEESIB, Aubiere; INRA, Theix, Clermont-Ferrand;

Nemecko:

Institute for Chemistry, Medical University Lübeck, Lübeck

Španielsko:

Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC, Madrid

Veľká Británia:

University of Liverpool, Liverpool