Prístrojové vybavenie

Bruker Avance III HD 600 MHz NMR spektrometer

AVANCE III HD patrí do najnovšej generácie NMR spektrometrov. Pokročilá digitálna technológia umožňuje generovanie rádiofrekvenčných impulzov v najvyššej možnej rýchlosti, ako aj zaznamenávanie nameraných dát pomocou modulárnej architektúry vysielacieho a prijímacieho kanálu.

Spektrometer je, okrem iného, vybavený programovateľným podávačom vzoriek (pre 20 vzoriek), kryoplatformou s héliovým kompresorom a inverznou trojkanálovou TCI sondou (5 mm) chladenou héliom. Sonda dosahuje vysokú citlivosť pre jadrá vodíka v experimentoch nepriamej detekcie, vynikajúcu citlivosť pre 13C a 15N jadrá, má aktívne tienený z-gradiend ako aj automatické ladenie rezonančných frekvencií. Spektrometer je tiež vybavený dvojkanálovou širokopásmovou sondou (5 mm) so z-gradientom pre detekciu 19F, 31P – 109Ag jadier, pracovnou stanicou na báze LINUXu so softvérom TopSpin, ktorý umožňuje zaznamenávanie a spracovávanie NMR spektier.

Bruker Avance III HD 400 MHz NMR spektrometer

AVANCE III HD reprezentuje najnovšiu generáciu NMR spektrometrov. Spektrometer je, okrem iného, vybavený programovateľným podávačom vzoriek (pre 20 vzoriek), N2-kryoplatformou pre sondu typu Prodigy, s BBO sondou chladenou kvapalným dusíkom dosahujúcou vysokú citlivosť pre široký interval jadier (1H, 19F, 31P – 15N) a automatickým ladením rezonančnej frekvencie. Konštrukcia sondy umožňuje vynikajúce potlačenie signálu rozpúšťadla využitím vhodne zvolených rádiofrekvenčných impulzov a z-gradientov. Spektrometer je tiež vybavený dvojkanálovou širokopásmovou sondou (5 mm) so z-gradientom pre detekciu 19F, 31P – 109Ag jadier, pracovnou stanicou na báze LINUXu so softvérom TopSpin, ktorý umožňuje zaznamenávanie a spracovávanie NMR spektier.

Počítače pre teoretické výpočty

compy