Novinky

2nd EAST NMR Young Investigators' Meeting

V dňoch 16-18. mája, 2012 sa v konferenčných priestoroch Hotela Tatra uskutoční 2nd EAST-NMR Young Investigators' Meeting, medzinárodné stretnutie zamerané na prezentáciu práce mladých vedcov v oblasti NMR spektroskopie a jej aplikácii v štrukturálnej biológii. Stretnutie organizuje Chemický ústav SAV v rámci projektu EAST-NMR financovaného z prostriedkov 7RP EÚ.


PROGRAM stretnutia


Viac informácií môžte nájsť na: 2nd EAST-NMR Young Investigators' Meeting